EndoTherm – Sparer på energiforbrug og udledning af CO2

EndoTherm er et unikt energibesparende additiv til vandbårne varmesystemer.
EndoTherm er uafhængigt testet til at give besparelser på op til 15 % på energiforbruget til rumopvarmning. EndoTherm har vundet adskillige anerkendte priser for effektivitet.

Kan påfyldes vandbårne systemer i alle størrelser.

  • På grund af vandets overfladespænding, samt ufuldkommenheder i materialer inde i varmesystemer, opnås der ikke optimal termisk kontakt mellem vand og varmekilde.
  • Ved tilsætning af EndoTherm ændres væskens overfladespænding stabilt med over 60 % og forbliver ikke-ætsende.
  • Dette øger den termiske kontakt, hvilket markant forbedrer varmeoverførselshastigheden og effektiviteten.
  • Dette resulterer i hurtigere opvarmning, med et lavere energiforbrug.
  • Grundet bedre varmeoverførsel fra vandet er returvandstemperaturen lavere, hvilket gør det muligt for kedler at kondensere mere effektivt og genvinde mere latent varme.
  • Der forbruges mindre brændsel, resulterende i såvel økonomisk besparelse som besparelser på CO2.

 

Videnskaben

Vand har en høj overfladespænding forårsaget af hydrogenbinding. Overfladespænding er en egenskab ved væsker, der kommer til udtryk i overfladen.

Væskens molekyler tiltrækker hinanden, hvilket skaber sammenhængskraft, som ved væskens overflader skaber en overfladespænding. Vand har en forholdsvis stærk overfladespænding, da positivt ladede hydrogenatomer i vandmolekylerne danner hydrogenbindinger med negativt ladede oxygenatomer i andre vandmolekyler.

En hydrogenbinding i vand er den elektrostatiske attraktion mellem et hydrogen (H) atom og et oxygen (O), der ikke allerede er kovalent bundet. Dette giver vand en høj overfladespænding sammenlignet med andre væsker.
Et vandmolekyle kan danne 4 hydrogenbindinger med 4 andre vandmolekyler.

Ved tilsætning af Endotherm forøges vandets viskositet med cirka 60%, vandet bliver lidt populært sagt 60% ”vådere”. Det resulterer i en signifikant bedre overførsel af varmen fra vandet til radiatoren, samtidig med af luftlommer i anlægget elimineres.

Der afgives således mere varme fra vandet, og returvandets lavere temperatur gør at kedlen kondenserer bedre og genvinder mere latent varme fra vandet. Påfyldning af EndoTherm forbedrer selv helt nye systemers ydeevne.

Under kontrollerede forhold har EndoTherm-doserede systemer vist sig at opvarme hurtigere og holde sig varmere i længere tid. Det gør yderligere, at der kræves færre opvarmningscyklusser, hvilket belaster kedlen mindre. Den samlede reduktion i energiforbruget er på op til 15 % sammenlignet med systemer uden EndoTherm.

EndoTherm er produceret og fremstillet i Storbritannien. EndoTherm er løbende blevet forbedret og bruges i over 10.000 kommercielle og private systemer i USA, Canada og på tværs af Europa.

FAQ

Yderligere information om EndoTherm  er tilgængelig på FAQ-siden.

Kontakt os

6 + 12 =

Officiel distributør for Skandinavien

GreenGenius A/S, Skovgaardsvej 1, 4560 Vig, Denmark

info@greengenius.dk

+45 59 311 888